Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Centrum poufności

PAŃSTWA PRAWA

Firma Global D angażuje się w ochronę Państwa prywatności i poufności Państwa danych osobowych, zgodnie z ustawą Information Technology and Civil Liberties Act z 6 stycznia 1978 r., oraz przepisami uropejskimi 2016/679 (RODO) dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym kontekście przysługują Państwu następujące prawa:
  • Prawo do dostępu (RODO artykuł 15)
  • Prawo do poprawienia (RODO artykuł 16)
  • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (RODO artykuł 17)
  • Prawo do sprzeciwu (GDPR artykuł 21)
  • Prawo do przenoszalności danych
Jeśli chcą Państwo dochodzić tych praw, prosimy o wiadomość na adresrgpd@globald.com, zawierającą Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz charakter praw, z których chcą Państwo skorzystać.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu koordynację naszej działalności, zarządzanie relacjami z klientami i kontaktami, organizację, rejestrację lub komunikację handlową, monitorowanie relacji handlowych z naszymi klientami, poprzez gromadzenie tylko niezbędnych danych pozwalających nam zakwalifikować naszych klientów i potencjalnych klientów do kontaktu z nimi drogą mailową lub telefoniczną, i/lub w celu zapewnienia relacji handlowych, od złożenia zamówienia, poprzez dostawę, aż do wystawienia faktury i jej opłacenia. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie przez firmę Global D i jej spółki zależne.

Miejsce przechowywania danych

Gromadzone przez nas dane osobowe będą udostępniane upoważnionych osobom w naszych wewnętrznych działach marketingowo-komunikacyjnych, sprzedaży, jakości i regulacji, klinicznych, obsługi klienta i logistyki, zasobów ludzkich i księgowości. Zebrane dane są zapisywane przez Global D w plikach komputerowych i wykorzystywane do wspierania naszej działalności biznesowe (rejestrowanie zamówień i dostaw oraz monitorowanie dostaw naszych produktów, organizowanie szkoleń i wydarzeń, przesyłanie informacji związanych z naszymi produktami i firmą, rejestrowanie skarg klientów itp.).

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Formularze kontaktowe, zapisy na szkolenia i wydarzenia

Dane pozwalające nam na identyfikację Państwa jako osoby fizycznej, gromadzone kiedy wypełniają Państwo formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej albo rejestrują się Państwo na szkolenie lub wydarzenie: imię i nazwisko, zawód, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane przesyłane do Global D w ten sposób nie są udostępniane osobom trzecim.

Zgłoszenia online

Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniach jest administrowanie i zarządzanie procesem rekrutacji. Zgłoszenia mogą być wysyłane do firmy Global D za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza kontaktowego na stronie internetowej. Jeśli w efekcie zgłoszenia dojdzie do zawarcia z kandydatem umowy o pracę, dane osobowe dostarczone przez kandydata będą przechowywane i przetwarzane w celu zarządzania umową o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Jeżeli zgłoszenie nie doprowadzi do zawarcia umowy, zostanie ono automatycznie usunięte po upływie roku, chyba że realizacja prawnie uzasadnionego interesu firmy Global D będzie stała w sprzeczności z usunięciem tych danych.

Dane, jakie gromadzimy za pośrednictwem plików cookies i Google Analytics

Pliki cookies są generowane przez przeglądarkę internetową i zapisywane na twardym dysku. Dzięki nim są Państwo rozpoznawani za każdym razem, kiedy łączą się Państwo z witryną internetową, a nawigacja w niej odbywa się szybciej. Wykorzystujemy usługę Google Analytics i jej pliki cookies do analizowania sposoby korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej. Dane te są anonimizowane i nie pozwalają na określenie Państwa tożsamości. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookies związane z usługą Google Analytics poprzez ustawienia przeglądarki, albo klikając w następujący odnośnik: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr

WYKORZYSTANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje od nas, za Państwa zgodą

Przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie zgody, zaś Państwo mają prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed takim wycofaniem. Za Państwa zgodą będziemy przesyłać Państwu wiadomości i informacje biznesowe, z otrzymywania których mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować, klikając odnośnik rezygnacji w stopce albo pisząc do nas bezpośrednio na adres communication@globald.com Bieżące informacje na temat konferencji, kongresów lub spotkań mogą być wysyłane w postaci wiadomości SMS. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z nich, pisząc na adres communication@globald.com

Dostarczanie do Państwa naszych produktów

Państwa dane osobowe pozwalają nam również udzielać informacji o postępach w realizacji Państwa zamówienia za pomocą różnych powiadomień.
Umożliwiają nam one śledzenie i realizację dostawy Państwa w najlepszych warunkach i pozwalają nam na skuteczne zarządzanie prawami, do których mogą Państwo rościć sobie prawo po realizacji zamówienia, takich jak: usługi gwarancyjne, usługi zwrotu itp.

KONTROLA I DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które zdecydowali Państwo nam udostępnić, i je poprawiać, kontaktując się z nami pod adresem rgpd@globald.com. Zachęcamy również do ich poprawiania, jeśli nie są one zgodne z prawdą, aby ułatwić realizację różnych usług, które oferujemy (szkolenia, dostawy, powiadomienia itp.). Mogą Państwo zażądać całkowitego usunięcia swoich danych osobowych i zamknięcia konta, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rgpd@globald.com. Należy pamiętać, że całkowite usunięcie Państwa danych lub zamknięcie Państwa konta klienta oznacza, że nie będą już Państwo mieli dostępu do wszystkich naszych usług. W niektórych przypadkach całość Państwa danych osobowych nie będzie mogła zostać usunięta z powodu obowiązującego prawa. W każdej chwili mogą Państwo zażądać przekazania wszystkich udostępnionych nam danych w standardowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie .

Udostępnianie Państwa danych osobowych osobom trzecim

Może zaistnieć konieczność udostępnienia Państwa danych osobowych firmom przewozowym. Udostępnimy im Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, aby umożliwić dostawę Państwa zamówienia, jak również wszystkie związane z tym usługi (wysłanie pocztą elektroniczną linku umożliwiającego śledzenie dostawy i powiadomień dotyczących kolejnych etapów jej realizacji).

Osoba zarządzająca przetwarzaniem danych

Mogą Państwo zrealizować prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich z:mian, kontaktując się z nami. Nazwa firmy Global D
Adres: ZI de Sacuny – 118 avenue Marcel Mérieux – 69530 Brignais – Francja Telefon: +33 (0)4 78 56 97 00 Adres e-mail: rgpd@globald.com

CZAS PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Dan dotyczące klientów są przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do wykonania czynności, na potrzeby których zostały zgromadzone, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Są one przechowywane przez okres trwania stosunku umownego plus 3 lata dla celów działań biznesowych i informacyjnych. Dane dla celów księgowych są przechowywane przez 10 lat od końca roku rozliczeniowego. Dane kontaktowe są przechowywane przez okres 3 lat, jeżeli nie doszło do uczestnictwa lub rejestracji w wydarzeniach Global D lub nie nawiązano relacji handlowych. Podczas wizyty na stronie zbierane są dane o połączeniach, które wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i dotyczących bezpieczeństwa. Dane przesyłane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej są gromadzone dla celów statystycznych i dotyczących korespondencji. Są one przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Global D dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i w ten sposób zapobiec ich nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji lub użyciu. Dane te są przechowywane na serwerach zabezpieczonych różnymi protokołami, takimi jak szyfrowanie lub zapory ogniowe. Nasze platformy i usługi internetowe są hostingowane przez OVH, WPserveur, Visiativ i Dimmo Software w ich francuskich i europejskich centrach danych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących poufności Twoich danych,
naszej polityki poufności, danych na Twój temat, jakie przechowujemy,
albo swoich praw i tego, jak je egzekwować, prosimy o kontakt.