Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Implanty wprowadzane na poziomie kości

Banner_In-Kone®, Implanty wprowadzane na poziomie kości

Implanty In-Kone® są wszczepami wprowadzanymi na poziomie kości. Jednak uwzględniając stan biologiczny zmodyfikowano pozycję platformy implantu w taki sposób, że chropowate zukośnienie można wprowadzać poniżej kości zbitej

Taka pozycja ma na celu eliminację wszelkich naprężeń w obrębie szczytu kości i odtworzenie korzystnych warunków dla gojenia implantu(1). Blaszki kości wokół implantu podpierają błonę śluzową i przyczyniają się do estetycznego wyglądu uzupełnień.

W przypadku systemu In-Kone® tę technikę chirurgiczną wspomagają tulipanowate elementy protetyczne, które mają na celu ograniczyć możliwości wnikania potencjalnie niekorzystnych bakterii i pogrubienie bariery z błony śluzowej(2).

 

 

ImplantIn-Kone® UNIVERSAL ma profil cylindryczno-stożkowy. Podwójny gwint o zmiennej głębokości stworzono w taki sposób, aby umożliwiał zarazem szybkie pogrążanie gwintu implantu w jego łożu i osiągnięcie stabilizacji pierwotnej, nawet w kości o niskiej gęstości Samogwintujący podwójny gwint pozwala na rezygnację z wcześniejszego zastosowania gwintownika.

 

In-Kone® Universal vs Profile

 

Profil UNIVERSAL jest szczególnie polecany w przypadkach natychmiastowego obciążania oraz implantacji w obrębie zębodołów poekstrakcyjnych.

Implant In-Kone® PRIMO ma profil delikatnie się zwężający. Ma pojedynczy gwint o standardowej głębokości, który umożliwia bardziej progresywną stabilizację śruby, zauważalną szczególnie w przypadku kości o wysokiej gęstości. Ten implant również ma właściwości samogwintujące. W połączeniu z protokołem nawiercania ULTIMATE implant In-Kone® Primo pozwala na precyzyjną kontrolę głębokości szyjki implantu podczas jego wprowadzania do kości.

2 PROFILE, UNIVERSAL® I PRIMO®

Efekt SA2 na powierzchni uzyskuje się poprzez piaskowanie, a następnie wytrawianie. Została ona odznaczona certyfikatem najwyższej czystości przez międzynarodową akademię Clean Implant Foundation z siedzibą w Berlinie (Niemcy).

 

In-Kone® – Certyfikat Clean Implant

 

3 tygodnie od wszczepienia implantów u psów obserwowano gojenie kości w postaci osteogenezy kontaktowej. Szczyty gwintów znajdowały się w kości wyrostka zębodołowego w miejscu implantacji, a w przestrzeniach pomiędzy gwintami widoczna była nowa kość gąbczasta. Przestrzeń między gwintami nie była całkowicie wypełniona, jednak obecność licznych osteoblastów i tkanki osteoidu wskazywała na toczące się procesy powstawania kości.

 

Po 12 tygodniach przestrzenie między gwintami wypełniała nowopowstała kość. Rozpoczął się remodeling: Kość pierwotna była zastępowana przez wtórne osteony, co dowodziło zaawansowanych procesów przemiany.

Dr C. Boll et al. Soft-tissue and marginal bone-adaptation on platform switched implants.with a morse cone connection: a histomorphometric study in dogs. The Intern. J. of Period. & Rest. Dent. (2015).

KONDYCJONOWANA POWIERZCHNIA SA²®

Korony In-Kone® SA2 i 3 oraz SEM

Wiertła z protokołu chirurgicznego ULTIMATE mają podwójne krawędzie tnące, co ułatwia zagłębianie się wiertła w kości.  Widoczne oznaczenia laserowe poprawiają widoczność ruchu przy stosowaniu irygacji. Rowki podwójnego gwintu zapewniają usuwanie drobin kostnych podczas ruchu rotacyjnego.

 

Wiertła protokołu ULTIMATE® i Kaseta chirurgiczna ULTIMATE®
Wiertła protokołu ULTIMATE® i Kaseta chirurgiczna ULTIMATE®

 

Jednokładny kształt wierteł, odpowiadający profilowi implantów In-Kone® UNIVERSAL i PRIMO, zapewnia od początku stabilne połączenie między implantem a kością i pierwotne zakotwienie, rozłożone równomiernie wzdłuż całej powierzchni gwintowanej znajdującej się w obrębie kości.

 

Połączenie cierne stożkowe

Implanty z linii In-Kone mają cierne połączenie stożkowe. W leczeniu implantami wszczepianymi na poziomie kości klinicyści wydaje się być obecnie jednogłośni co do przewagi takiego połączenia pod względem remodelingu tkanek wokół implantów.

Ta wyższość wynika z hermetycznego, przeciwbakteryjnego połączenia stożkowego i zdolności do zapobiegania mikroprzesunięciom odbudowy protetycznej(3). Możliwe jest istotne zmniejszenie ryzyka przecieku bakteryjnego w porównaniu do połączeń płaskich, a dzięci temu lepsze zachowanie integralności szerokości biologicznej wokół implantu.

PROTOKÓŁ ULTIMATE®

Kaseta chirurgiczna ULTIMATE® – In-Kone®

POWSTAWANIE KOŚCI ZBITEJ

Kość korowa – In-Kone® po wprowadzeniu na miejsce

Chropowata ukośnie ścięta platforma 

Szyjka implantów In-Kone®, podobnie jak połączenie w postaci ciernego stożka, została zaprojektowana tak aby umożliwić ergonomiczne subkortykalne wszczepianie tych implantów.

Skośne ścięcie pod kątem 45° zapobiega kontaktowi kości zbitej lub połączenia między kością gąbczastą a zbitą z ostrą okrągłą krawędzią, a dzięki temu redukuje ryzyko koncentrowania się w tej okolicy uszkadzających obciążeń mechanicznych(4).

Szorstkość ściętej ukośnie części, wynikająca z obróbki SA², ma sprzyjać gojeniu i  otaczaniu kością implantu w obrębie szczytu wyrostka.

UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE IN-KONE® I INTEGRACJA Z PRZYZĘBIEM SYSTEMU

Chirurgia nawigowana In-Kone®

 

Chirurgia pilotowa i Kaseta chirurgiczna ULTIMATE G – In-Kone®

 

Chirurgia nawigowana może stanowić mniej inwazyjną technikę, jeśli nie ma konieczności preparacji płata. Wiadomo, że chirurgia nawigowana zmniejsza ból pooperacyjny(6).

 

Dzięki chirurgii nawigowanej czas zabiegu jest skrócony i rośnie komfort. Chirurgia nawigowana jest również przydatna w przypadku pacjentów ze złożonym wywiadem. Rozwiązanie chirurgii nawigowanej, oferowane dla systemu In-Kone®, może stanowić alternatywę dla przeprowadzania skomplikowanych zabiegów, które mogą wiązać się z powikłaniami w okresie pozabiegowym.

(1) Evaluation of load transfer characteristics of five different implants in compact bone at different load levels by finite element analysis . D. Boskaya (2004)
(1) Influence du placement juxta crestal ou sous crestal de l’implant sur le remodelage osseux - Publié le 17.01.2019. L'Information Dentaire
(2) M. Redamagni . Soft tissue stability with immediate implant and concave abutments (2009)
(3) Microleakage at the Different Implant Abutment Interface: A Systematic Review, Mishra SK (2017)
(3) The Micromechanical Behavior of Implant Abutment Connections Under a Dynamic Load Protocol. Zipprich (2018)
(4) Evaluation of load transfer characteristics of five different implants in compact bone at different load levels by finite element analysis . D. Boskaya (2004)
(5) D. Farronato Influence of the implant abutment connection on the ratio between height and thickness of tissues at the buccal zenith: a randomized controlled trial on 188 implants placed in 104 patients (2020)
(6) Fortin (2006), Arisan (2010), Nkenk (2007)