Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Kość allogenicznakształty kszageometryczne

Banner_Zakres dentystyczny

Linia przeszczepów allogenicznych BIOBank zawiera kształty geometryczne: między innymi paski kości korowej, mieszane bloczki z kości korowej i gąbczastej i bloczki kości gąbczastej, możliwe do wykorzystania we wszystkich technikach i wskazaniach w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej

 

 

PŁYTKI MIESZANE Z KOŚCI KOROWEJ I GĄBCZASTEJ

Płytki mieszane z kości korowej i gąbczastej BIOBank

Wskazania

Mieszane bloczki z kości korowej i gąbczastej BIOBank, poddane działaniu CO2 w stanie superkrytycznym, umożliwiają wykonywanie przeszczepów typu onlay w obrębie atroficznych wyrostków.

Poznaj cechy i zalety procesu Supercrit®.

 

Produkty

Produkt ten jest dostępny samodzielnie albo w postaci „rozwiązania łączonego” razem z kością sproszkowaną.

  • Płytki mieszane z kości KOROWEj I GĄBCZASTEJ: 15 x 10 x 4 mm & 22 x 12 x 4 mm,
  • Płytka mieszana z kości KOROWEJ I GĄBCZASTEJ + kość sproszkowana KOROWO-GĄBCZASTA (wielkość granulek 0,5 mm‘S’): 15 x 10 x 4 mm + 0,5 cm3 | 22 x 12 x 4 mm + 1 cm3.

PASKI KOŚCI KOROWEJ

Paski allogennej kości korowej BIOBank

Wskazania

Dzięki odporności mechanicznej porównywalnej do świeżej kości (zob. zalety procesu Supercrit®) paski kości korowej BIOBank pozwalają na przeprowadzenie rekonstrukcji 2D i 3D w technice szkatułkowej w połączeniu ze sproszkowaną kością gąbczastą lub korowo-gąbczastą. Poznaj kość sproszkowaną BIOBank!

 

Produkty

Paski są dostępne samodzielnie albo w postaci „rozwiązania łączonego” razem z kością sproszkowaną.

  • Paski kości KOROWEJ:12 x 10 mm & 18 x 10 mm,
  • Pasek kości KOROWEJ +sproszkowana kość korowo-gąbczasta (wielkość granulek 0,5 mm S): 12 x 10 mm + 0,5 cm3 & 18 x 10 mm + 1 cm3.

BLOCZEK KOŚCI GĄBCZASTEJ

Bloczki allogennej kości gąbczastej BIOBank

Wskazania

Wypełnianie zębodołów poekstrakcyjnych.

 

Produkty

  • Bloczek kości GĄBCZASTEJ: 20 x 10 x 10 mm

UŻYCIE

Po trwającej około 10 minut rehydratacji w jałowym 0,9% roztworze soli fizjologicznej bloczki kostne BIOBank odzyskują swoją naturalną elastyczność, co ułatwia ich formowanie i adaptację do miejsca biorczego.

MOŻLIWOŚĆ PÓŹNIEJSZEJ IDENTYFIKACJI PRODUKTU

Każde opakowanie produktu zawiera następujące karty:

  • Kartę identyfikacji przeszczepu, którą należy dołączyć do dokumentacji pacjenta
  • Kartę wszczepienia, którą należy prawidłowo wypełnić, podpisać i przesłać do firmy BIOBank

To może Cię zainteresować