Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Płytki do dostosowywania in situ

Płytki Ortrautek do dostosowywania in situ

Płytki do dostosowywania in situ do żuchwy

 

 

 

ZAŁOŻENIA

Płytka do dostosowywania in situ pozwala w razie potrzeby na bezpośrednie skorygowanie płaszczyzny zwarciowej podczas zdejmowania unieruchomienia międzyszczękowego bez konieczności usuwania założonych już elementów do osteosyntezy Dzięki temu zabezpiecza przed nieprzewidywalnym bocznym, pionowym lub przednio-tylnym przemieszczeniem żuchwy.

 • Duży wybór modeli płytek do odkształcania lub dostosowywania in situ,
 • W zależności od rodzaju płytki możliwość korekty w jednej lub dwóch osiach,
 • Różne klasy tytanu,
 • Bezpośrednia korekta płaszczyzny zwarciowej bez usuwania już założonych elementów.

PŁYTKA NATURAL FIT

Płytka Natural Fit z linii Ortrautek

Anatomiczne płytki zaprojektowano w taki sposób, że ich wyjściowa budowa 3D pozwala na optymalną adaptację do kształtu zewnętrznej powierzchni blaszki zbitej kości żuchwy, ograniczając jednocześnie naprężenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych (wynikające z sił ściskających lub skręcających).

 

Ustawienie 4 otworów wzdłuż łuku (łukowata oś) w celu:

 • Zapewnienia rotacji wyrostka kłykciowego podczas osteosyntezy, tak aby nie dochodziło do kompresji stawu skroniowego ku tyłowi,
 • Zgodności kształtu z dolną krawędzią żuchwy, co ogranicza problem uskoku dolnej krawędzi żuchwy przy znacznych przesunięciach,
 • Spiralne skręcenie wzdłuż osi długiej pozwala uniknąć naprężeń w stawach skroniowo-żuchwowych,
 • Wklęsły profil dla dobrej adaptacji do powierzchni zewnętrznej kości zbitej;
 • Zaokrąglony koniec proksymalny i dystalny dla uniknięcia naprężeń w stawach skroniowo-żuchwowych.

 

Płytka Natural Fit do dostosowywania in situ pozwala uzyskać:

 • Możliwość korekty osteosyntezy bez konieczności demontażu założonych wcześniej elementów,
 • Optymalną pozycję wyrostków kłykciowych bez kompresji podczas osteosyntezy.

To może Cię zainteresować