Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Obciążenie natychmiastowe w Global D

Banner_Obciążenie natychmiastowe

Celem obciążenia natychmiastowego jest szybkie odtworzenie u pacjenta funkcji, w tym zarówno funkcji żucia jak estetyki, w ciągu 72 godzin od implantacji

Technika ta wymaga przede wszystkim dobrej stabilizacji pierwotnej implantów oraz stałej, sztywnej, pasywnej odbudowy tymczasowej, która służy jako zewnętrzna stabilizacja.

W przypadkach estetycznych tymczasowe uzupełnienie protetyczne może także służyć formowaniu tkanek miękkich. Obciążenie natychmiastowe to metoda postępowania, która pozwala na skrócenie czasu terapii i na uniknięcie tymczasowego użytkowania niewygodnych wyjmowanych uzupełnień protetycznych, a przy tym nie zmniejsza wskaźnika utrzymania implantów.

 

In-Kone® Zoom Slice UNIVERSAL – Natychmiastowe obciążenie

 

PROFIL UNIVERSAL®

Implanty UNIVERSAL® mają progresywny podwójny gwiwnt, zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić szybkie pogrążanie implantu w kości i dobrą stabilizację pierwotną.

Samogwintujący podwójny gwint pozwala na równomierne zagłębianie się implantu podczas jego wszczepiania, niezależnie od rodzaju kości.

 

In-Kone® Gwint i profil wiertła – Natychmiastowe obciążenie

Kaseta chirurgiczna ULTIMATE® zawiera wiertła jednokładne względem profilu implantu, co zapewnia jednorodny rozkład stabilizacji pierwotnej wzdłuż całej powierzchni gwintowanej zagłębionej w kości.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI SA²®

Wykończenie powierzchni SA² uzyskuje się poprzez piaskowanie, a następnie wytrawianie. Powierzchnia ta ma certyfikat najwyższej czystości, przyznany przez międzynarodową akademię Clean Implant Foundation z siedzibą w Berlinie (Niemcy).

In-Kone® – Obciążenie natychmiastowe – Certyfikat Trusted QualityIn-Kone® – Natychmiastowe obciążenie Global D – Fundacja Clean Implant

 

W badaniu na psach po 3 tygodniach obserwowano gojenie kości w postaci kontaktowej osteogenezy, ze szczytem gwintów w kości zbitej wyrostka zębodołowego w miejscu implantacji, oraz nową kość gąbczastą pomiędzy gwintami. Przestrzeń między gwintami nie była całkowicie wypełniona, jednak obecność licznych osteoblastów i tkanki osteoidu wskazywała na toczące się procesy powstawania kości. Po 12 tygodniach przestrzenie między gwintami wypełniała nowopowstała kość. Rozpoczął się remodeling: Kość pierwotna była zastępowana przez wtórne osteony, co dowodziło zaawansowanych procesów przemiany.

Bolleet al. Soft-tissue and marginal bone-adaptation on platform switched implants with a morse cone connection: a histomorphometric study in dogs. The Intern. J. of Period. & Rest. Dent. (2015).

 

 

Natychmiastowe obciążenie – Korony SA2

PROTOKÓŁ ULTIMATE®

Wiertła z protokołu chirurgicznego ULTIMATE® mają podwójną krawędź tnącą, która zapewnia stabilizację podczas nawiercania. Podwójny gwint zapewnia usuwanie dużych ilości drobin kostnych. Jednokładny kształt wierteł, odpowiadający profilowi implantów In-Kone® i twinKon®, zapewnia od początku stabilne połączenie między implantem a kością i pierwotne zakotwienie, rozłożone równomiernie wzdłuż całej powierzchni gwintowanej znajdującej się w obrębie kości.

Linia wierteł Ultimate i Kaseta chirurgiczna ULTIMATE – Natychmiastowe obciążenie

Ta sama kaseta chirurgiczna ULTIMATE® pozwala na stosowanie protokołu obciążania natychmiastowego przy implantach wprowadzanych na poziomie tkanek lub na poziomie kości.

  • Implanty In-Kone® przeznaczone są przede wszystkim do stosowania w leczeniu estetycznym.
  • Implanty twinKon® przeznaczone są przede wszystkim do stosowania w przypadkach pionowego zaniku kości.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE W PRZYPADKACH OBCIĄŻENIA NATYCHMIASTOWEGO: IN-KONE®

In-Kone® – Natychmiastowe obciążenie – Łączniki stożkowe osadzone na miejscu

Łączniki stożkowe przeznaczone są do wykonywania uzupełnień przykręcanych. Są one dostępne w wersji prostej 0° i w wersjach kątowych: 17° i 30°. Profil o tulipanowatym kształcie umożliwia powstanie grubego uszczelnienia śluzówkowego.

Firma Global D we współpracy w WorkNC Dental umożliwia pracowniom spełniającym odpowiednie warunki wykonywanie belek i mostów na implantach osadzanych na łącznikach stożkowych i łącznikach MULTI/MUA z wykorzystaniem procesu produkcyjnego: „Zgodność z Global D”. Główną korzyścią dla pracowni protetycznej jest możliwość wytwarzania uzupełnień wielopunktowych na implantach w oparciu o dane geometryczne opracowane przez firmę Global D w zakresie kształtu i jego tolerancji, co zapewnia powtarzalny proces produkcji.

ROZWIĄZANIA PROTETYCZNE W PRZYPADKACH OBCIĄŻENIA NATYCHMIASTOWEGO: TWINKON®

twinKon® – Natychmiastowe obciążenie – Rozwiązanie protetyczne

Łączniki stożkowe do implantów twinKon® dostępne są tylko w wersji prostej 0°. Wklęsły profil umożliwia wczesne powstanie uszczelnienia śluzówkowego, już w dniu wszczepienia implantu. Tę wklęsłą część wieńczy zewnętrzny stożek cierny o nachyleniu 5°, który pozwala na uzyskanie dobrej stabilizacji uzupełnienia protetycznego i jednorodnego rozkładu sił żucia w obrębie odbudowy.

OBCIĄŻENIE NATYCHMIASTOWE I CHIRURGIA NAWIGOWANA

Chirurgia nawigowana może stanowić mniej inwazyjną technikę, jeśli nie ma konieczności preparacji płata. Wiadomo, że chirurgia nawigowana zmniejsza ból pooperacyjny(1).

Czas zabiegu jest skrócony, rośnie komfort. Chirurgia nawigowana jest również przydatna w przypadku pacjentów ze złożonym wywiadem. Czasami chirurgia nawigowana pozwala uniknąć skomplikowanych zabiegów, które mogą prowadzić do powikłań pozabiegowych.

(1) Fortin (2006), Arisan (2010), Nkenk (2007)