Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej.
Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego.

Une professionnelle de santé en train de travailler

jestem pracownikiem służby zdrowia

Un patient est au téléphone

Chcę uzyskać dostęp \ do witryny internetowej \ „dla pacjenta”

Obszary atroficzne

Banner_obszary-atroficzne-atrofia-w-bocznych-odcinkach-zuchwy

Objętość kości żuchwy może być zmniejszona na skutek predyspozycji genetycznej lub miejscowych niekorzystnych czynników

Utrata jednego lub więcej zębów prowadzi do resorpcji kości wyrostka zębodołowego, która może czasami sięgać kości podstawy. Stopień tej resorpcji jest różny, zależnie od liczby utraconych zębów, objętości zajętej przez korzenie i czasu utrzymywania się w danym odcinku bezzębia bez odbudowy protetycznej. Jest ona często znaczna w odcinku zębów trzonowych, gdzie korzenie zajmują znaczną ilość miejsca pod względem objętości zębodołów.

 

 

ATROFIA W BOCZNYCH ODCINKACH ŻUCHWY

Jeśli utrata funkcji żucia w odcinkach bocznych nie zostanie skorygowana, istnieje długoterminowe ryzyko nieprawidłowości funkcjonowania aparatu żucia, które mogą nawet wywierać długoterminowy wpływ na estetykę twarzy ze względu na rotację żuchwy i utratę wysokości zwarcia.

We wszystkich przypadkach, zarówno jedno-, jak i obustronnych, odcinki bezzębne w bocznych odcinkach żuchwy prowadzą natychmiastowo do dyskomfortu podczas żucia i zmniejszenia potencjału żucia.

 

Skanowanie bocznych odcinków żuchwy – Obszary atroficzne

 

IMPLANTY TWINKON®

Implanty twinKon® – Obszary atroficzne

Odbudowa w przypadkach atrofii żuchwy stanowi poważne wyzwanie w implantologii stomatologicznej. Opisywano techniki takie jak pionowa augmentacja z wykorzystaniem przeszczepów kostnych albo transpozycja nerwu zębodołowego, ale wiążą się one z poważnymi zagrożeniami pozabiegowymi: ryzykiem resorpcji kości, silnego bólu lub utraty czucia(1).
Wiele 8-letnich badań wskazuje na metodę alternatywną i możliwość osiągania co najmniej zadowalających efektów klinicznych z wykorzystaniem krótkich implantów zamiast długich implantów wprowadzanych do kości poddanej augmentacji(2).

 

Nowe spojrzenie na implanty wszczepiane na poziomie tkanek

Implant twinKon® ma okrągłą platformę na granicy chropowatej części implantu. Platformę tę wieńczy gładki wklęsły kołnierz, będący w kontakcie z przyczepem tkankowym. Celem tego wklęsłego kołnierza jest przede wszystkim odtworzenie uszczelnienia śluzówkowego, które stanowi naturalną barierę. Wszystkie późniejsze etapy pracy protetycznej będą odbywały się powyżej tej granicy, zmniejszając w ten sposób ryzyko jatrogennego skażenia, co pozwala na utrzymanie zachowanej kości.

 

Wklęsły kołnierz i reorganizacja tkanek

W badaniu na psach dr Caroline Bolle wykazała, że po 12 tygodniach występowała reorganizacja tkanki łącznej bogatej w fibroblasty i włókna kolagenowe zakotwione w kości i poziomo otaczające implant. W przestrzeni, w której zachodzi gojenie, zdefiniowanej przez wklęsły kołnierz przezdziąsłowy, obserwowano okrężne uporządkowanie włókien kolagenowych o grubości 500 mm (od kołnierza do obwodu). Oceniając w mniejszej skali, pionowe skrawki wykazały powstawanie gęstych okrężnych włókien kolagenowych.

Bolle– Early Periimplant Tissue Healing on 1-Piece Implants with a Concave Transmucosal Design: A Histomorphometric Study in dogs (2015)

ULTRA-KRÓTKI IMPLANT TWINKON4®

Implanty twinKon®4 Skanowanie – Obszary atroficzne
  • Pierwsza nagroda wśród wystąpień ustnych na EAO 2015
  • Pierwsza nagroda wśród wystąpień ustnych na EAO 2016

 

Global D oferuje wyjątkową, minimalnie inwazyjną alternatywę dla pionowej augmentacji kości. twinKon4 to ultrakrótki implant z linii twinKon® o wymiarach L 4 mm x ø 4 mm. Implanty te można stosować jako alternatywę dla implantów o wymiarach L 8,5 mm x ø 4 mm w bocznych odcinkach żuchwy(3).

 

STAŁE UZUPEŁNIENIA NA IMPLANTACH TWINKON®

twinKon® – Uzupełnienia stałe przykręcane – Obszary atroficzne

Możliwość ponownej interwencji i brak cementowania

Określenie sposobu stabilizacji protezy stanowi ważny element w planie leczenia. W obszarach atroficznych, odbudowywanych z użyciem uzupełnień stałych, zaleca się umożliwienie ponownej interwencji (w leczeniu podtrzymującym) i unikanie stosowania cementu (ryzykowny przy osadzaniu poddziąsłowo). Protezy przykręcane na implantach to uzupełnienia mocowane śrubami do łączników stożkowych osadzonych na implantach.  Dzięki otworom dostępowym dla śrub protezy przykręcane są rozwiązaniem najwygodniejszym pod względem dalszej pielęgnacji.

UZUPEŁNIENIA PEŁNOŁUKOWE STAŁE W ŻUCHWIE

Pełnołukowe stałe odbudowy w żuchwie – Obszary atroficzne

Przykręcany most ze sztucznymi brodawkami

Uzupełnienie protetyczne obejmuje korony zębów i obszar odsłoniętych korzeni. Uzupełnienie takie można wykonać na 4 implantach w żuchwie albo na 6 implantach w szczęce. W przypadku tej techniki występuje umiarkowana utrata wyrostka. Należy zwrócić uwagę, aby uzupełnienie miało zachowane dostatecznie duże przestrzenie, umożliwiające pacjentowi stosowanie szczoteczek międzyzębowych.

 

Przykręcany most ze sztucznym dziąsłem

Takie uzupełnienie protetyczne obejmuje brakujące zęby i znaczny fragment sztucznego dziąsła. Takie rozwiązanie jest wskazane w przypadkach znaczącej pionowej utraty kości, kiedy nie jest możliwe zastosowanie pełnego mostu opartego na implantach kategorii 1 lub 2. Sztuczne dziąsło umożliwia podparcie wargi, jeśli doszło do jego utraty.

ULTRA-KRÓTKIE WIERTŁA I ŁĄCZNIKI

twinKon® – Ultrakrótkie wiertła i kaseta chirurgiczna – Obszary atroficzne

Kaseta chirurgiczna twinKon®4

Dla utra-krótkich implantów twinKon®4 dostępna jest specjalna kaseta chirurgiczna. W kasecie znajdują się ultra-krótkie wiertła z osadzonymi na stałe ogranicznikami. Podczas nawiercania stosuje się bardzo niskie obroty, co zapewnia optymalną kontrolę głębokości i osi nawiercania. Implanty o długości powyżej 4 mm wszczepia się z użyciem kasety ULTIMATE.

UZUPEŁNIENIA NA BELKACH

Uzupełnienia na belkach – Obszary atroficzne

Uzupełnienia protetyczne dla pacjentów z całkowitym bezzębiem

Stałe uzupełnienie protetyczne na implantach, planowane w przypadkach umiarkowanej lub silnej atrofii kości wyrostka zębodołowego. Rozwiązanie to nie tylko stanowi odpowiedź na problem braku stabilizacji po zaniku kości wyrostka, ale również umożliwia odtworzenie stabilnych stosunków zwarciowych, przywrócenie funkcji żucia i złagodzenie oznak starzenia widocznych w rysach twarzy.

ZAINTERESOWANIE IMPLANTOLOGIĄ NA POZIOMIE TKANEK(4)

Przesunięcie powierzchni kontaktu między łącznikiem i implantem oraz stabilność tkanek

  • Uproszczenie protokołu postępowania chirurgicznego, przeprowadzanego jednoetapowo,
  • Odsunięcie powierzchni kontaktu między łącznikiem i implantem powyżej szczytu kości,
  • Natychmiastowe gojenie po zabiegu z osiągnięciem kontaktu tkanek miękkich z gładkim kołnierzem implantu.
  • Dostęp w jamie ustnej podczas etapów protetycznych.
(1) AR Rokn Comparing 4 mm implant to longer implant pllaced in augmented bones in the atrophic posterior mandibles : one year results of a randomized controlled trial (2018)
(2) Pietro Felice Posterior jaws rehabilitated with partial prostheses supported by 4.0 x 4.0 mm or by longer implants: Three year post-loading results from a multicentre randomised controlled trial (2018)
(3) Pietro Felice Posterior jaws rehabilitated with partial prostheses supported by 4.0 x 4.0 mm or by longer implants: Three-year post-loading results from a multicentre randomised controlled trial (2018)
(4) Information Dentaire n 27 17 juillet 2019 (page 68 74)